Generelle betingelser

Betaling
Der faktureres ved månedens udgang og der er 8 dages betalingsfrist

Pakkeløsning
Kunden leverer bilag enten månedligt eller kvartalvis alt efter valg af pakkeløsning.
Inkluderet:
Opretning af kontoplan
Åbningsbalance
Bogføring af daglige posteringer
Afstemning af bankkonto/konti samt kasseafstemning
Periodisering af væsentlige poster
Opgørelse over debitorer & kreditorer
Opgørelse af moms samt indeberetning af moms til tiden
Saldobalance månedligt eller kvartalvis
Bilag samles i mappe og afleveres til kunde ved årsskifte sammen med saldobalance og relevante nøgletal

Inkluderer ikke:
Oprettelse af anlægskartotek
Oprettelse af varekartotek
Lønadministration
Skatteregnskab